Členstvo

Túto časť musíme ešte interne doladiť,ale určite uvažujeme nad výhodami, pravidlami a podmienkami  byť členom nášho tímu.